Servei a Col·lectivitats

El compromís amb els nostres clients es basa en la qualitat de les nostres matèries primes i en el servei que oferim gràcies al nostre equip humà.
Subministrem els nostres productes a col·legis d'educació infantil i primària, escoles infantils i cases de nens, adaptant-nos a les necessitats específiques de cada entitat.
Per a la restauració i hosteleria disposem envasos de gran format en productes d'alimentació i d'higiene.
La nostra empresa està inscrita en el RGSEAA tal com dicta el Reial decret 191/2011 i complim amb el Reglament (CE) Núm. 852/2004 sobre transport alimentari.El compromiso con nuestros clientes se basa en la calidad de nuestras materias primas y en el servicio que ofrecemos gracias a nuestro equipo humano.
Suministramos nuestros productos a colegios de educación infantil y primaria, escuelas infantiles y casas de niños, adaptandonos a las necesidades específicas de cada entidad.
Para la restauración y hostelería disponemos de envases gran formato en productos de alimentación y de higiene.
Nuestra empresa está inscrita en el RGSEAA tal como dicta el Real Decreto 191/2011 y cumplimos con el Reglamento (CE) Nº 852/2004 sobre transporte alimentario.